top of page
  • Профилактика на оборудване.

  • Смяна на ленти за пътеки.

  • Ремонт на захранващи блокове.

  • Ремонт на оборудване.

  • Смяна на плотове за пътеки.

  • Смяна на въжета.

  • Пренавиване на двигатели.

  • Смяна на лагери.

  • Настилки.

bottom of page